Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moskevský strážní pes

7. 12. 2009

Země původu: Rusko

Krátká historie plemene:

Moskevský strážní pes svým vzhledem připomíná svatobernardského psa. Spojuje v sobě jeho intelekt, sílu a krásu s pevnou stavbou těla a nenáročností kavkazského pasteveckého psa. Vysoká schopnost adaptace dovoluje jeho chov v nejrůznějších klimatických podmínkách. Je to plemeno velkých robustních psů, blízkých Svatobernardským psům, jen silnějších se sušší stavbou těla. Obrovská síla spojená s velkou odvahou je charakteristickým znakem jejich osobnosti. Jsou poslušní, vhodní ke služebnímu výcviku. Úspěšně se využívají ve strážní službě. Jejich chování je klidné, zdrženlivé. Jsou nedůvěřiví k cizím lidem. Původ tohoto plemene lze vysledovat do období poválečných let. Tito psi byli objeveni na Kavkaze a ve Střední Asii. První zápis tohoto plemene se datuje do roku 1953. Selekce Moskevského strážního psa byla založena na 5 genealogických liniích: kavkazského pasteveckého psa Vedchia a svatobernárdských psů Allacha, Bibo, Arri-Sambo a Alfa. V Rusku je tento pes oblíben zejména jako hlídač objektů, kde svým impozantním zjevem a ostrostí vzbuzuje oprávněný respekt.

Stavba těla:

• Pes velkého vzrůstu, širokého těla s lehce prodlouženým formátem a mohutným svalstvem, hrubého typu.

• Požadovaný vzrůst u psa 77-78 cm, u feny 72-73 cm.

• Minimální výška pro psy – 68 cm, pro feny –65 cm, maximální výška není omezená.

 

Charakter a vlastnosti:

Odolný, nenáročný pes k chovu i klimatickým podmínkám. Vyrovnané povahy, sebevědomý.

Hlava:  Masivní, široká v lebeční části. Lebka široká, lehce klenutá, rozdělaná na dvě poloviny malou čelní rýhou s krátkým, ale výrazným přechodem od lebky k mordě (výrazný stop).Tlama je tupá, objemná a o něco kratší než lebeční partie. Pysky jsou tlusté, jen mírně (lehce) převislé, černé. Jařmové oblouky (líce) objemné, silně rozvinuté. Nosní houba – velká, černá.

Uši:  Malé, převislé ucho, trojúhelníkového tvaru, dobře přiléhající k hlavě, předním okrajem dobře přiléhá k lícím. Připouští se vysoko nasazené ucho.

Oči:  Malé, tmavé, kulaté, rovně uložené, daleko od sebe postavené. Víčka černá, suchá.

Zuby:  Mohutné, velké, bílé, těsně k sobě přiléhající. Řezáky jsou uloženy v jedné linii. Vyžaduje se plnochrupost (42 zubů). Skus nůžkový. Ulomené řezáky nesmí narušit pravidelnost skusu. Pokud je skus zachován, ulomené řezáky nemají vliv na výslednou známku.

Krk:  Masivní, krátký, nízko nasazený, s linií hřbetu svírá úhel 30°–40°. Připouští se volnější kůže na krku - menší lalok.

Trup:

• Hrudník - hluboký, dlouhý, široký s dobře vyvinutými klenutými žebry, znatelně se rozšiřujícími za lopatkami. Předhrudí lehce vystupuje dopředu. Spodní linie hrudníku dosahuje minimálně k loktům.

• Kohoutek – je vysoký, dlouhý, široký, svalnatý, dobře vyznačený, zejména u psů. Jeho výška lehce přesahuje výšku zádě.

 • Hřbet – rovný, pevný, široký, svalnatý. Délka hřbetu odpovídá zhruba polovině délky od kohoutku ke kořenu ocasu.

• Bedra – krátká, široká, svalnatá, lehce klenutá.

Záď – široká, svalnatá, přiměřeně dlouhá, téměř vodorovná.

• Břicho – mírně vtaženo.

Ocas:  Vysoko nasazený, široký, silný, dosahuje po hlezno. Při postoji v klidu je volně spuštěn k zemi, zlehka na konci zatočený směrem nahoru. Při vzruchu je ocas zatočený srpovitě nahoru a nesený nad úroveň hřbetní linie. Kořen ocasu je v edné linii se zádí.

Hrudní končetiny:  Při pohledu zepředu jsou postaveny kolmo k zemi, paralelně vedle sebe. Lopatky jsou dlouhé, šikmo postavené, úhel mezi lopatkou a kosti pažní svírá 100°. Plece jsou svalnaté, předloktí je rovné, silné (masivní), přiměřeně dlouhé. Lokty směřují rovně dozadu. Nadprstí je krátké, silné, široké, při pohledu z boku lehce skloněné. Délka hrudní končetiny měřená od země k loktu je rovná polovině kohoutkové výšky, nebo ji mírně přesahuje.

Pánevní končetiny:  Při pohledu zezadu jsou rovné, paralelně vedle sebe postavené s o něco širším postojem, než hrudní končetiny. Stehenní kosti nejsou dlouhé. Jsou téměř svisle postaveny jen s malým sklonem. Holeň je krátká. Kost stehenní a holenní jsou přibližně stejně dlouhé. Končetiny jsou poněkud otevřené na úrovni kolenních a hlezenních kloubů, ty svírají tupý úhel. Nadprstí je krátké, kolmo postavené.

Srst:  Hrubá, dlouhá, přiléhající k tělu, hustá s dobře vyvinutou podsadou. Krycí srst (pesíky) je rovná. Na hlavě a předních stranách končetin je srst krátká, přiléhavá. Dlouhá srst je na krku, za ušima, na zadní straně hrudních a pánevních končetin, stehen a ocase. Hříva a delší chlup za ušima jsou výraznější u psů. Připouští se lehké zvlnění srsti na zádi a pánevních končetinách.

Zbarvení:

Plášťové, nebo bílé s plotnami – převládá rezavé zbarvení s bílými nohami a bílými znaky v oblasti hrudi, šíje a hlavy.

• Požaduje se bílé zbarvení: hrudi, límce, hrudních končetin až po loket, pánevních končetin po holeň, konce ocasu, lysinky na hlavě (v podobě pruhu).

• Povolená barva - rezavá, hnědá, sobolí, šedorezavá. Existence rezavého odstínu ve zbarvení je podmínkou. Kolem očí jsou tmavé brýle a černá na uších.

Pohyb:  Charakteristický pohyb pro toto plemeno je krátký klus a těžký cval. V klusu se pohybují končetiny přímo vpřed v jedné rovině s tendencí směřovat ke středové linii. Hrudní i pánevní končetiny se volně a prostorně pohybují směrem vpřed, hřbet a bedra měkce pruží.V klusu je celá hřbetní linie včetně kohoutku v jedné rovině.

Vady:

• Výrazná podobnost k jinými plemenům. Lehký typ, slabé kosti, slabé osvalení, kvadratický formát.

• Liknavý, pomalý, skleslý – flegmatický, zbytečně popudlivý.

• Hlava úzká, lehká, zakulacena lebka, nevýrazný stop, převislé pysky, vytvářející kapsu, ostře vyznačená čelní rýha, hluboké kožní záhyby na lebce a tvářích, silná vrásčitost na hlavě. Značné nepigmentované skvrny na pyscích, neúplně pigmentovaná nosní houba. Hnědá, skořicová, skořicově hnědá nosní houba.

• Uši poloklopené, silně odstávající od hlavy, beztvaré, kupírované.

• Oči velmi světlé, modré, nebo různobarevné. Vypouklé, blízko sebe uložené, nebo zešikma posazené. Růžová víčka, nadměrně viditelné třetí víčko. Viditelné bělmo

. • Chudozubost, řezáky nerovnoměrně uložené.

• Dlouhý, vysoko nasazený krk, výrazný lalok, velmi slabá šíje.

• Plochá, úzká, nebo mělká hruď.

• Úzké, vyklenuté bedro.

• Kapří hřbet, pronesený hřbet.

• Úzká, krátká, ostře skosená záď, výrazně přestavěná záď.

• Ocas stočený, špička ocasu vytvářející háček, ve vzruchu ocas kolmo vzhůru nesený, kupírovaný, se srostlými obratli na konci ocasu .

• Strmé, nebo příliš zaúhlené hrudní končetiny. Zakřivené, dlouhé, nebo krátké předloktí. Volné lokty, vytočené tlapy, měkké nadprstí. Krátká lopatka, nebo pažní kost.

• Úzký postoj pánevních končetin, vbočená hlezna, kravský postoj, strmý postoj pánevních končetin, dlouhá holeň. Šavlovitý postoj. Slabé nadprstí (nárty).

• Volné klouby, nebo vazy, nepřirozený pohyb. Pátý prst (vlčí dráp).

• Kadeřavá srst, vlnitá srst na trupu, velmi krátká srst bez hřívy a delší srsti na ocase, zadních plochách končetin.

• Silně asymetrické brýle, bílý flek na uších, brýle bez černého lemu, všechna zbarvení, která nejsou uvedena ve standardu, bez brýlí, nebo nesymetrická maska kolem očí, nezakrývající vnitřní koutek oka.

• Svázaný, nepřirozený pohyb, vyklenutý trup v klusu, prohýbající se a poskakující hřbet při pohybu v klusu směrem nahoru a dolů. Diskvalifikační vady: • Všechny jiné skusy, než nůžkový.

• Mimochod. • Výrazné odklonění od typu, charakteristického plemeni.

• Kryptorchismus jednostranný, nebo oboustranný, plně nevyvinuté varlata. • Bázlivost, nebo přílišná vzrušivost (nezvladatelná agresivita).

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář